Kalonji in Marathi

कलौंजी चे फायदे

कलौंजी म्हणजे काय ?

Arrow

kalonji meaning in marathi कलौंजी ही एक वार्षिक फुलांची रोप आहे जी 8-25 इंच (20-90 सें.मी.) उंच वाढू शकते. त्याच्या फळांमध्ये असंख्य काळ्या बिया असतात

कलौंजी तेला पासून होणारे फायदे