Stotra

श्री महालक्ष्मी स्तोत्र मराठी Mahalaxmi Stotra in Marathi

महालक्ष्मी स्तोत्र मराठी

श्री महालक्ष्मी स्तोत्र हे देवी महालक्ष्मीचे आवडते स्तोत्र आहे. ते प्रथम देवराज इंद्र यांनी वाचले आणि देवराज इंद्राने देवी लक्ष्मीच्या प्रार्थनेसाठी महालक्ष्मी स्तोत्राची रचना केली होती.

देवी लक्ष्मी संपत्ती, वैभव, ऐश्वर्य, समृद्धी, आनंद, यश, बुद्धिमत्ता, ऊर्जा इत्यादी गुणांनी संपूर्ण जग भरते. आश्चर्यकारक अमर्याद संपत्ती उपलब्ध करते.

महालक्ष्मी सर्व ऐश्वर्याची देवता आणि अमाप संपत्ती देणारी आहे. म्हणून, आपण सर्वांनी दररोज महालक्ष्मीची पूजा केली पाहिजे व महालक्ष्मी स्तोत्र चे पठन केले पाहिजे.

धार्मिक मान्यतेनुसार, जो कोणी दिवसातून एकदा महालक्ष्मी स्तोत्राचा पाठ करतो, त्याच्या सर्व पापांचा नाश होतो. जो दिवसातून दोनदा महालक्ष्मी स्तोत्राचा पठण करतो त्याला धन आणि धान्य मिळते.

जो महालक्ष्मी स्तोत्राचा दिवसातून तीन वेळा पठण करतो त्यावर माता महालक्ष्मी नेहमी प्रसन्न असते. शुक्रवारी महालक्ष्मी स्तोत्राचे पठण केल्याने चांगली फळे मिळते. चला तर मग आजच्या या लेखात आपन बघनार आहोत श्री महालक्ष्मी स्तोत्र मराठी.

इंद्रानी रचलेल्या श्री महालक्ष्मी स्तोत्राची कथा

एकदा देवराज इंद्र ऐरावत हत्तीवर जात होते. वाटेत दुर्वासा मुनी भेटले. ऋषींनी स्वताच्या गळ्यात असलेला फुलांचा हार काढून इंद्रावर फेकला. जे इंद्राने हत्ती ऐरावतला घालून दिला.

तीव्र वासाने प्रभावित होऊन ऐरावत हत्तीने सोंडी ने हार काढून पृथ्वीवर फेकला. हे पाहून दुर्वासा मुनीने इंद्राला शाप दिला आणि म्हणाला, ‘इंद्र! ऐश्वर्याच्या गर्वाने, तुम्ही मि दिलेल्या हाराचा आदर केला नाही. तो फक्त हार नव्हता, लक्ष्मीचे निवासस्थान होते.

म्हणूनच तुमच्या अधिकारात असलेल्या तीन जगाची लक्ष्मी लवकरच नाहीशी होईल.’ मुनी दुर्वासाच्या शापामुळे इंद्र श्रील झाला होता. तीनही जग माता लक्ष्मीविरहित झाले होते. इंद्राची राज्यलक्ष्मी समुद्रात गेली होती. नंतर देवांनी प्रार्थना केली, मग ती महासागरातून प्रकट झाली आणि सर्व देवी -देवता, ऋषी मुनिंनी तिचे गौरव केले.

त्याच वेळी, देवराज इंद्राने देवी लक्ष्मीच्या प्रार्थनेसाठी महालक्ष्मी स्तोत्राची रचना केली, ज्यामुळे माता महालक्ष्मी खूप प्रसन्न झाली. परिणामी, तिन्ही जगांना माता लक्ष्मीच्या कृपेने पुन्हा संपत्तीचा आशीर्वाद मिळाला.

श्री महालक्ष्मी स्तोत्राचे महत्त्व

महालक्ष्मीच्या स्तोत्राचे पठण केल्याने घरात सुख समृद्धी येते असे मानले जाते. असे म्हटले जाते की जी व्यक्ती प्रामाणिक अंतःकरणाने श्री महालक्ष्मीचे स्तोत्र पठण करते, तीच्यावर महालक्ष्मीचा नेहमीच आशीर्वाद राहते.

असे मानले जाते की हे स्तोत्र वाचणे आणि ऐकणे घरात धन आणि धान्य आणते. असे म्हटले जाते की महालक्ष्मी स्तोत्राच्या पठणानंतर देवी लक्ष्मी नेहमी आपल्या सह राहते.

अशा व्यक्तीला आयुष्यात कधीही पैशाची कमतरता भासत नाही. असे म्हटले जाते की पठणानंतर कुवारी मुलीला पैसे दान केल्याने या स्तोत्राचे परिणाम आणखी लवकर होतात.

श्री महालक्ष्मी स्तोत्र मराठी Mahalaxmi Stotra in Marathi

।।श्री महालक्ष्मी स्तोत्र।।

सुंदरे गुणमंदिरे करुणाकरे कमलोद्भवे। सिद्धचारण पूजिती जनवंदिते महावैश्णवे।।1।।

त्राहि हो मज पाही हो मज पाही हो महालक्ष्मी। हेमभावन रत्नकोन्दण हे सिंहासन आसनी।।2।।

एक एक विचित्र माणिक जोडिले मुकुटावरी। त्यासि देखुनी लोपला शशि चालला गगनोदरी।।3।।

कुण्डले श्रवणी रवि शशि मंडळासम वर्तुळे। डोलता सुरनायकावरि हालताती चंचले।।4।।

कंचुकी कुचमंडळावर हार चंपक रुळती। पारिजातक शेवती बटमोगरा आणि मालती।।5।।

पिवळा पट तो कटी तटी वेष्टिल्या बरवे परी। सौदामिनीहुनी तेज अधिक ते शोभते उदरावरी।।6।।

कमुकावर मन्मथे शरसज्जिल्या तैशा निर्या। गर्जती पद पंकजी किती नुपुरे आणि घागर्या।।7।।

इंद्र चंद्र महेंद्र नारद पाद पंकज अर्पिती। कुंकुमागुरु कस्तूरी किती आदरे तुज चर्चिती।।8।।

निर्जळे तुज पूजिता बहु शोभिसी कमलासनी। किती हो तुज वर्णु मी मज पाव हो कुलस्वामिनी।।9।।

कोटि तेहतीस देवतांसवे घेऊनी विन्झणे करी। चामरे चिरपल्लवे तुज ढाळिती परमेश्वरी।।10।।

नामामृत दे निरंतर याचकाप्रती गिरीसुते। जोडुनी कर विनवितो मज पाव हो वरदेवते।।11।।

संकटी तुज वाचुनी मज कोण रक्षिल अम्बिके। कृष्णकेशव प्रार्थतो मज पाव हो जगदम्बिके।।12।।

|| जय जगदम्ब | उदयोस्तु | अंबे उदयोस्तु ||

श्री महालक्ष्मी स्तोत्र संस्कृत / महालक्ष्मी अष्टकम

॥ महालक्ष्म्यष्टकम ॥

नमस्तेऽस्तु महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते।
शङ्खचक्रगदाहस्ते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥१॥

नमस्ते गरुडारूढे कोलासुरभयंकरि।
सर्वपापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥२॥

सर्वज्ञे सर्ववरदे सर्वदुष्टभयंकरि।
सर्वदुःखहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥३॥

सिद्धिबुद्धिप्रदे देवि भुक्तिमुक्तिप्रदायिनि।
मन्त्रमूर्ते सदा देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥४॥

आद्यन्तरहिते देवि आद्यशक्तिमहेश्वरि।
योगजे योगसम्भूते महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥५॥

स्थूलसूक्ष्ममहारौद्रे महाशक्तिमहोदरे।
महापापहरे देवि महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥६॥

पद्मासनस्थिते देवि परब्रह्मस्वरूपिणि।
परमेशि जगन्मातर् महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥७॥

श्वेताम्बरधरे देवि नानालङ्कारभूषिते।
जगत्स्थिते जगन्मातर् महालक्ष्मि नमोऽस्तुते॥८॥

महालक्ष्म्यष्टकं स्तोत्रं यः पठेद्भक्तिमान्नरः।
सर्वसिद्धिमवाप्नोति राज्यं प्राप्नोति सर्वदा॥९॥

एककाले पठेन्नित्यं महापापविनाशनम्।
द्विकालं यः पठेन्नित्यं धनधान्यसमन्वितः॥१०॥

त्रिकालं यः पठेन्नित्यं महाशत्रुविनाशनम्।
महालक्ष्मिर्भवेन्नित्यं प्रसन्ना वरदा शुभा॥११॥

॥ इति श्री महालक्ष्मीस्तव ॥

श्री महालक्ष्मी स्तोत्र चा अर्थ

इंद्र म्हणाले, हे महामाये, जो श्रीपीठावर स्थित आहे आणि देवतांची पूजा करतात. तुला नमस्कार हे महालक्ष्मी, ज्याच्या हातात शंख, चाक आणि गदा आहे! तुला प्रणाम आहे.

गरुडावर आसन असलेली, हे भगवती महालक्ष्मी, जी कोलासुराला भीती देते आणि सर्व पापांचा नाश करते! तुला प्रणाम आहे देवी महालक्ष्मी.

जे सर्व काही जाणते, सर्वांना आशीर्वाद देते, सर्व दुष्टांना भीती देते आणि सर्व दुःख दूर करते! तुला प्रणाम आहे.

अरे मंत्रपुत्र भगवती महालक्ष्मी, जी सिद्धी, बुद्धी, भोग आणि मोक्ष देते! तुमचे नेहमीच कौतुक केले जाते. तुला प्रणाम आहे.

हे देवी! हे आदि-अनंत आदिशक्ती! अरे माहेश्वरी! हे भगवती महालक्ष्मी योगाद्वारे प्रकट झाली! तुला प्रणाम हे देवी!

तुम्ही स्थूल, सूक्ष्म आणि महान आहात, तुम्ही महाशक्ती आहात, तुम्ही महोदरा आहात आणि तुम्ही महान पापांचा नाश करणारे आहात. हे देवी महालक्ष्मी! तुला प्रणाम.

हे परब्रह्म स्वरूपिनी देवी, कमळाच्या आसनावर विराजमान! देवा! हे जग! हे महालक्ष्मी! मी तुला प्रणाम करतो.

हे देवी, तूच आहेस जी पांढरे आणि लाल कपडे घालते आणि विविध प्रकारच्या दागिन्यांनी सजलेली आहे. संपूर्ण जगाचा प्रसार करते आणि सर्व जगाला जन्म देते. हे महालक्ष्मी! मी प्रणाम करतो.

जो व्यक्ती भक्तिभावाने या महालक्ष्मीष्टक स्तोत्राचे पठण करतो, तो सर्व सिद्धी आणि राज्याचे वैभव प्राप्त करू शकतो.

जो दिवसातून एकदा त्याचे पठण करतो, त्याची मोठी पापे नष्ट होतात. जो दोन वेळा पाठ करतो, तो संपत्तीने परिपूर्ण होतो.

जो दररोज तीन काल पठण करतो, त्याचे महान शत्रू नष्ट होतात आणि महालक्ष्मी नेहमी कल्याणच्या आशीर्वादाने प्रसन्न होते.

श्री महालक्ष्मी स्तोत्र मराठी

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Stotra