Stotra

Durga Stotra in Marathi दुर्गा स्तोत्र मराठी 2023

durga stotra Marathi

श्रीदुर्गा स्तोत्राची निर्मिती युधिष्ठिर (धर्म) यांनी केली आहे. मूळ दुर्गा स्तोत्र संस्कृतमध्ये आहे. Durga Stotra Marathi दुर्गा स्तोत्र मराठी हे मराठीत भाषांतर आहे.

या स्तोत्रातील धर्माने दुर्गा मातेची स्तुती केली आणि तिचे आशीर्वाद घेतले. दुर्गामातेने त्याला सांगितले की मी तुझ्या शत्रूंचा नाश करीन आणि तुला राज्य देईन.

दुर्गामातेने पुढे आश्वासन दिले की जो कोणी तिचा भक्त दररोज या स्तोत्राचे पठण करतो किंवा एकतो ती त्याच्या इच्छा पूर्ण करेल आणि अशा भक्तांचे रक्षण करेल.

हिंदू पौराणिक कथेनुसार दुर्गा स्तोत्राचा नियमितपणे जप करणे ही दुर्गा देवीला प्रसन्न करण्याचा आणि तिचा आशीर्वाद मिळवण्याचा सर्वात शक्तिशाली मार्ग आहे.

नवरात्री मधे देवी दुर्गा ची पुजा केली जाते. म्हणुनच देवीला प्रसन्न करण्यासाठी Durga stotra marathi दुर्गा स्तोत्र मराठीचा पाठ करावा.

Durga Stotra Marathi श्रीदुर्गा स्तोत्र मराठी

durga stotra in Marathi

श्रीगणेशाय नमः। श्री दुर्गायै नमः।

नगरांत प्रवेशले पंडुनंदन। तो देखिले दुर्गास्थान।
धर्मराज करी स्तवन। जगदंबेचे तेधवा ॥ १ ॥

जय जय दुर्गे भुवनेश्वरी। यशोदा गर्भ संभवकुमारी।
इंदिरा रमण सहोदरी। नारायणी चंडिकेंबिके ॥ २ ॥

जय जय जगदंबे विश्र्व कुटुंबिनी। मूलस्फूर्ति प्रणवरुपिणी।
ब्रह्मानंदपददायिनी। चिद्विलासिनी अंबिके तू ॥ ३ ॥

जय जय धराधर कुमारी। सौभाग्य गंगे त्रिपुर सुंदरी।
हेरंब जननी अंतरी। प्रवेशीं तू आमुचे ॥ ४ ॥

भक्तह्रदयारविंद भ्रमरी। तुझे कृपाबळे निर्धारी।
अतिगूढ निगमार्थ विवरी। काव्यरचना करी अद् भुत ॥ ५ ॥

तुझिये कृपावलोकनेंकरुन। गर्भांधासी येतील नयन।
पांगुळा करील गमन। दूर पंथे जाऊनी ॥ ६ ॥

जन्मादारभ्य जो मुका। होय वाचस्पतिसमान बोलका।
तूं स्वानंदसरोवर मराळिका। होसी भाविकां सुप्रसन्न ॥ ७ ॥

ब्रह्मानंदे आदिजननी। तव कृपेची नौका करुनि।
दुस्तर भवसिंधु उल्लंघूनी। निवृत्ती तटां जाइजे ॥ ८ ॥

जय जय आदिकुमारिके। जय मूलपीठनायीके।
सकल सौभाग्य दायीके। जगदंबिके मूलप्रकृतिके ॥ ९ ॥

जय जय भार्गवप्रिये भवानी। भयनाशके भक्तवरदायिनी।
सुभद्रकारिके हिमनगनंदिनी। त्रिपुरसुंदरी महामाये ॥ १० ॥

जय जय आनंदकासारमराळिके। पद्मनयने दुरितवनपावके।
त्रिविधतापभवमोचके। सर्व व्यापके मृडानी ॥ ११ ॥

शिवमानसकनकलतिके। जय चातुर्य चंपककलिके।
शुंभनिशुंभदैत्यांतके। निजजनपालके अपर्णे ॥ १२ ॥

तव मुखकमल शोभा देखोनी। इंदुबिंब गेले विरोनी।
ब्रह्मादिदेव बाळें तान्ही। स्वानंदसदनी निजविसी ॥ १३ ॥

जीव शिव दोन्ही बाळकें। अंबे त्वां निर्मिली कौतुकें।
स्वरुप तुझे जीव नोळखे। म्हणोनि पडला आवर्ती ॥ १४ ॥

शिव तुझे स्मरणीं सावचित्त। म्हणोनि तो नित्यमुक्त।
स्वानंदपद हातां येत। तुझे कृपेनें जननिये ॥ १५ ॥

मेळवूनि पंचभूतांचा मेळ। त्वां रचिला ब्रह्मांडगोळ।
इच्छा परततां तत्काळ। क्षणें निर्मूळे करिसी तूं ॥ १६ ॥

अनंत बालादित्यश्रेणी। तव प्रभेमाजी गेल्या लपोनि।
सकल सौभाग्य शुभकल्याणी। रमारमणवरप्रदे ॥ १७ ॥

जय शंबरि पुहर वल्लभे। त्रैलोक्य नगरारंभस्तंभे।
आदिमाये आत्मप्रिये। सकलारंभे मूलप्रकृती ॥ १८ ॥

जय करुणामृतसरिते। भक्तपालके गुणभरिते।
अनंतब्रह्मांड फलांकिते। आदिमाये अन्नपूर्णे ॥ १९ ॥

तूं सच्चिदानंदप्रणवरुपिणी। सकल चराचर व्यापिनी।
सर्गस्थित्यंत कारिणी। भवमोचिनी ब्रह्मानंदे ॥ २० ॥

ऐकोनि धर्माचे स्तवन। दुर्गा जाहली प्रसन्न।
म्हणे तुमचे शत्रू संहारीन। राज्यीं स्थापीन धर्माते ॥ २१ ॥

तुम्ही वास करा येथ। प्रगटी नेदीं जनांत।
शत्रू क्षय पावती समस्त। सुख अद् भुत तुम्हां होय ॥ २२ ॥

त्वां जें स्तोत्र केलें पूर्ण। तें जे त्रिकाल करिती पठन।
त्यांचे सर्व काम पुरवीन। सदा रक्षीन अंतर्बाह्य ॥ २३ ॥

॥ इति श्रीयुधिष्ठिरविरचितं श्रीदुर्गा स्तोत्रं संपूर्णम् ॥

हे स्तोत्र पण वाचा: श्री महालक्ष्मी स्तोत्र मराठी

दुर्गा स्तोत्र मराठी PDF DOWNLOAD

How to Chant Durga Stotra in Marathi दुर्गा स्तोत्राचा जप कसा करावा

सर्वोत्तम परिणाम मिळवण्यासाठी तुम्ही सकाळी आंघोळ केल्यानंतर आणि देवी दुर्गा ची मूर्ति किंवा चित्रा समोर दुर्गा स्तोत्राचा जप करावा. त्या वेळी तुमचे शरीर शुद्ध आणि स्वच्छ आहे आणि म्हणून तुम्ही त्या वेळी देवी स्तोत्राचा जप केला पाहिजे.

त्याचा प्रभाव वाढवण्यासाठी आपण प्रथम दुर्गा स्तोत्राचा मराठी मध्ये अर्थ समजून घेतला पाहिजे.

Benefit of Durga Stotra in Marathi दुर्गा स्तोत्राचे फायदे

दुर्गा स्तोत्राचा नियमित जप केल्याने मनाला शांती मिळते आणि तुमच्या जीवनातील सर्व वाईट गोष्टी दूर राहतात. तुमचा आत्मा शुद्ध होतो आणि तुम्हाला मानसिक ताण आणि चिंता दूर करण्यास मदत होते आणि तुम्हाला निरोगी, श्रीमंत आणि समृद्ध बनवते.

Importance of Durga Stotra दुर्गा स्तोत्राचे महत्त्व

दुर्गा स्तोत्राचा जप केल्याने शत्रू आणि दुष्ट आत्म्यांची भावना दूर होते आणि सामान्यत: घरामध्ये आणि लोकांच्या जीवनात सुसंवाद आणि भरभराटीची प्रगती होते. घरात विधायक कंपने सुधारते आणि आश्चर्यकारकपणे जीवनात आनंद आणि सिद्धी वाढवते

Durga Manas Puja Stotra Sanskrit दुर्गा मानस पूजा स्तोत्र संस्कृत

उद्यच्चन्दनकुङ्कुमारुणपयोधाराभिराप्लावितां
नानानर्घ्यमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके।

आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो
मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्॥१॥

देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं
चञ्चत्काञ्चनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम्।

एतच्चम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं
गन्धोद्वर्तनमादरेण तरुणीदत्तं गृहाणाम्बिके॥२॥

पश्चादद्देवि गृहाण शम्भुगृहिणि श्रीसुन्दरि प्रायशो
गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम्।

तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनीस्रोतसि
स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे॥३॥

सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीधृतां
सचन्दनसकुङ्कुमागुरुभरेण विभ्राजिताम्।

महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां
गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे॥४॥

गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमासंतानहस्ताम्बुज-
प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम्।

मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलं
चैतन्निर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरि त्वन्मुदम्॥५॥

स्वर्णाकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका
मध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जीरमङ्घ्रिद्वये।

हारो वक्षसि कङ्कणौ क्वणरणत्कारौ करद्वन्द्वके
विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम्॥६॥

ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयकं सुन्दरं
सिन्दूरं विलसल्ललाटफलके सौन्दर्यमुद्राधरम्।

राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पलदलश्रीमोचने लोचने
तद्दिव्यौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीप्रदे॥७॥

अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धूद्भवं
निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे।

गृहाण मुखमीक्षतुं मुकुरबिम्बमाविद्रुमै-
र्विनिर्मितमघच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनम्॥८॥

कस्तूरीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्लावितं
चञ्चच्चम्पकपाटलादिसुरभिद्रव्यैः सुगन्धीकृतम्।

देवस्त्रीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिकुम्भव्रजै-
रम्भःशाम्भवि संभ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके॥९॥

कह्लारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालती-
मल्लीकैरवकेतकादिकुसुमै रक्ताश्वामारादिभिः।

पुष्पैर्माल्यभरेण वै सुरभिणा नानारसस्रोतसा
ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये॥१०॥

मांसीगुग्गुलचन्दनागुरुरजः कर्पूरशैलेयजै-
र्माध्वीकैः सह कुङ्कुमैः सुरचितैः सर्पिर्भिरामिश्रितैः।

सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये
धूपोयं सुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्वन्मुदे॥११॥

घृतद्रवपरिस्फुरद्रुचिररत्ननयष्ट्यान्वितो
महातिमिरनाशनः सुरनितम्बिनीनिर्मितः।

सुवर्णचषकस्थितः सघनसारवर्त्यान्वित-
स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे॥१२॥

जातीसौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं
युक्तं हिङ्गुमरीचजीरसुरभिद्रव्यान्वितैर्व्यञ्जनैः।

पक्वान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसम्मिश्रितं
नैवेद्यं सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मुदे॥१३॥

लवङ्गकलिकोज्ज्वलं बहुलनागवल्लीदलं
सजातिफलकोमलं सघनसारपूगीफलम्।

सुधामधुरिमाकुलं रुचिररत्नमपात्रस्थितं
गृहाण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब ताम्बूलकम्॥१४॥

शरत्प्रभवचन्द्रमः स्फुरितचन्द्रिकासुन्दरं
गलत्सुरतरङ्गिणीललितमौक्तिकाडम्बरम्।

गृहाण नवकाञ्चनप्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं
महात्रिपुरसुन्दरि प्रकटमातपत्रं महत्॥१५॥

मातस्त्वन्मुदमातनोतु सुभगस्त्रीभिः सदाऽऽन्दोलितं
शुभ्रं चामरमिन्दुकुन्दसदृशं प्रस्वेददुःखापहम्।

सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारदशुकव्यासादिवाल्मीकिभिः
स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिः॥१६॥

स्वर्गाङ्गणे वेणुमृदङ्गशङ्खभेरीनिनादैरुपगीयमाना।
कोलाहलैराकलिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकला सुखाय॥१७॥

देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते।
तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम्॥१८॥

एतैः षोडशभिः पद्यैरुपचारोपकल्पितैः।
यः परां देवतां स्तौति स तेषां फलमाप्नुयात्॥१९॥

मनाच्या शांतीसाठी स्तोत्र: रामरक्षा स्तोत्र मराठी

Meaning of Durga Manas Puja Stotra in Marathi दुर्गा मानस पूजा स्तोत्र मराठी अर्थ

उद्यच्चन्दनकुङ्कुमारुणपयोधाराभिराप्लावितां
नानानर्घ्यमणिप्रवालघटितां दत्तां गृहाणाम्बिके।

आमृष्टां सुरसुन्दरीभिरभितो हस्ताम्बुजैर्भक्तितो
मातः सुन्दरि भक्तकल्पलतिके श्रीपादुकामादरात्॥१॥

अर्थ:

माता त्रिपुरसुन्दरी ! तुम भक्तजनों की मनोवांछा पूर्ण करने वाली कल्पलता हो । माँ ! यह पादुका आदरपूर्वक तुम्हारे श्रीचरणों में समर्पित है , इसे ग्रहण करो । यह उत्तम चन्दन और कुंकुम से मिली हुई लाल जल की धारा से धोयी गयी है ।

भाँति – भाँति की बहुमूल्य मणियों तथा मूँगों से इसका निर्माण हुआ है और बहुत – सी देवांगनाओं ने अपने कर – कमलों द्वारा भक्ति पूर्वक इसे सब ओर से धो – पोंछकर स्वच्छ बना दिया है ॥१॥

देवेन्द्रादिभिरर्चितं सुरगणैरादाय सिंहासनं
चञ्चत्काञ्चनसंचयाभिरचितं चारुप्रभाभास्वरम्।

एतच्चम्पककेतकीपरिमलं तैलं महानिर्मलं
गन्धोद्वर्तनमादरेण तरुणीदत्तं गृहाणाम्बिके॥२॥

अर्थ:
माँ ! देवताओं ने तुम्हारे बैठने के लिये यह दिव्य सिंहासन लाकर रख दिया है , इस पर विराजो । यह वह सिंहासन है , जिसको देवराज इन्द्र आदि भी पूजा करते हैं अपनी कान्ति से दमकते हुए राशि – राशि सुवर्ण से इसका निर्माण किया गया है ।

यह अपनी मनोहर प्रभा से सदा प्रकाशमान रहता है । इसके सिवा , यह चम्पा और केतकी की सुगन्ध से पूर्ण अत्यन्त निर्मल तेल और सुगन्ध युक्त उबटन है , जिसे दिव्य युवतियाँ आदर पूर्वक तुम्हारी सेवा में प्रस्तुत कर रही हैं , कृपया इसे स्वीकार करो ॥२॥

पश्चादद्देवि गृहाण शम्भुगृहिणि श्रीसुन्दरि प्रायशो
गन्धद्रव्यसमूहनिर्भरतरं धात्रीफलं निर्मलम्।

तत्केशान् परिशोध्य कङ्कतिकया मन्दाकिनीस्रोतसि
स्नात्वा प्रोज्ज्वलगन्धकं भवतु हे श्रीसुन्दरि त्वन्मुदे॥३॥

अर्थ:
देवि ! इसके पश्चात् यह विशुद्ध आँवले का फल ग्रहण करो शिवप्रिये ! त्रिपुर सुन्दरी ! इस आँवले में प्राय: जितने भी सुगन्धित पदार्थ हैं , वे सभी डाले गये हैं ; इससे यह परम सुगन्धित हो गया है ।

अत: इसको लगाकर बालों को कंघी से झाड़ लो और गंगाजी की पवित्र धारा में नहाओ । तदनन्तर यह दिव्य गन्ध सेवा में प्रस्तुत है , यह तुम्हारे आनन्द की वृद्धि करनेवाला हो ॥ ३॥

सुराधिपतिकामिनीकरसरोजनालीधृतां
सचन्दनसकुङ्कुमागुरुभरेण विभ्राजिताम्।

महापरिमलोज्ज्वलां सरसशुद्धकस्तूरिकां
गृहाण वरदायिनि त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे॥४॥

अर्थ:
सम्पत्ति प्रदान करनेवाली वरदायिनी त्रिपुरसुन्दरी ! यह सरस शुद्ध कस्तूरी ग्रहण करो । इसे स्वयं देवराज इंद्र की पत्नी महारानी शची अपने कर -कमलों में लेकर सेवा में खड़ी हैं ।

इसमें चन्दन , कुंकुम तथा अगुरु का मेल होने से और ही इसकी शोभा बढ़ गयी है । इससे बहुत अधिक गन्ध निकलने के कारण यह बड़ी मनोहर प्रतीत होती है ॥४॥

गन्धर्वामरकिन्नरप्रियतमासंतानहस्ताम्बुज-
प्रस्तारैर्ध्रियमाणमुत्तमतरं काश्मीरजापिञ्जरम्।

मातर्भास्वरभानुमण्डललसत्कान्तिप्रदानोज्ज्वलं
चैतन्निर्मलमातनोतु वसनं श्रीसुन्दरि त्वन्मुदम्॥५॥

अर्थ:
माँ श्रीसुन्दरी ! यह परम उत्तम निर्मल वस्त्र सेवा में समर्पित है , यह तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे । माता ! इसे गंधर्व , देवता तथा किन्नरों की प्रेयसी सुंदरियाँ अपने फैलाये हुए कर – कमलों में धारण किये खड़ी हैं यह केसर में रँगा हुआ पीताम्बर है ।

इससे परम प्रकाशमान सुर्यमण्डल की शोभामयी दिव्य कान्ति निकल रही है , जिसके कारण यह बहुत ही सुशोभित हो रहा है ॥५॥

स्वर्णाकल्पितकुण्डले श्रुतियुगे हस्ताम्बुजे मुद्रिका
मध्ये सारसना नितम्बफलके मञ्जीरमङ्घ्रिद्वये।

हारो वक्षसि कङ्कणौ क्वणरणत्कारौ करद्वन्द्वके
विन्यस्तं मुकुटं शिरस्यनुदिनं दत्तोन्मदं स्तूयताम्॥६॥

अर्थ:
तुम्हारे दोनों कानों मे सोने के बने हुए कुण्डल झिलमिलाते रहें , कर – कमल की एक अंगुली में अँगूठी शोभा पावे , कटिभाग में नितम्बों पर करधनी सुहाये , दोनों चरणों में मंजीर मुखरित होता रहे , वक्ष:स्थल में हार सुशोभित हो और दोनों कलाइयों में कंकन खनखनाते रहें ।

तुम्हारे मस्तक पर रखा हुआ दिव्य मुकुट प्रतिदिन आनन्द प्रदान करे । ये सब आभूषण प्रशंसा के योग्य हैं ॥६॥

ग्रीवायां धृतकान्तिकान्तपटलं ग्रैवेयकं सुन्दरं
सिन्दूरं विलसल्ललाटफलके सौन्दर्यमुद्राधरम्।

राजत्कज्जलमुज्ज्वलोत्पलदलश्रीमोचने लोचने
तद्दिव्यौषधिनिर्मितं रचयतु श्रीशाम्भवि श्रीप्रदे॥७॥

अर्थ:
धन देने वाली शिवप्रिया पार्वती ! तुम गले में बहुत ही चमकीली सुन्दर हँसली पहन लो , ललाट के मध्य भाग में सौंदर्य की मुद्रा (चिह्न ) धारण करने वाले सिन्दूर की बेंदी लगाओ तथा अत्यन्त सुन्दर पद्मपत्र की शोभा को तिरस्कृत करने वाले नेत्रों में यह काजल भी लगा लो , यह काजल दिव्य औषधियों से तैयार किया गया है ॥७॥

अमन्दतरमन्दरोन्मथितदुग्धसिन्धूद्भवं
निशाकरकरोपमं त्रिपुरसुन्दरि श्रीप्रदे।

गृहाण मुखमीक्षतुं मुकुरबिम्बमाविद्रुमै-
र्विनिर्मितमघच्छिदे रतिकराम्बुजस्थायिनम्॥८॥

अर्थ:
पापों का नाश करनेवाली सम्पत्तिदायिनी त्रिपुरसुन्दरी ! अपने मुख की शोभा निहारने के लिये यह दर्पण ग्रहण करो । इसे साक्षात रति रानी अपने कर – कमलों में लेकर सेवा में उपस्थित हैं इस दर्पण के चारों ओर मूँगे जड़े हैं प्रचण्ड वेग से घूमने वाले मन्दराचल की मथानी से जब क्षीरसमुद्र मथा गया , उस समय यह दर्पण उसी से प्रकट हुआ था । यह चन्द्रमा की किरणों के समान उज्जवल है ॥८॥

कस्तूरीद्रवचन्दनागुरुसुधाधाराभिराप्लावितं
चञ्चच्चम्पकपाटलादिसुरभिद्रव्यैः सुगन्धीकृतम्।

देवस्त्रीगणमस्तकस्थितमहारत्नादिकुम्भव्रजै-
रम्भःशाम्भवि संभ्रमेण विमलं दत्तं गृहाणाम्बिके॥९॥

अर्थ:
भगवान् शंकर की धर्म पत्नी पार्वती देवी ! देवांगनाओं के मस्तक पर रखे हुए बहुमूल्य रत्नमय कलशों द्वारा शीघ्रता पूर्वक दिया जानेवाला यह निर्मल जल ग्रहण करो ।

इसे चम्पा और गुलाल आदि सुगन्धित द्रव्यों से सुवासित किया गया है तथा यह कस्तूरी रस चन्दन , अगुरु और सुधा की धारा से अप्लावित है ॥९॥

कह्लारोत्पलनागकेसरसरोजाख्यावलीमालती-
मल्लीकैरवकेतकादिकुसुमै रक्ताश्वामारादिभिः।

पुष्पैर्माल्यभरेण वै सुरभिणा नानारसस्रोतसा
ताम्राम्भोजनिवासिनीं भगवतीं श्रीचण्डिकां पूजये॥१०॥

अर्थ:
मैं कह्लार , उत्पल , नागकेसर , कमल , मालती , मल्लिका , कुमुद , केतकी और लाल कनेर आदि फूलों से , सुगन्धित पुष्पमालाओं से तथा नाना प्रकार के रसों की धारा से लाल कमल के भीतर निवास करने वाली श्रीचण्डिकादेवी की पूजा करता हूँ ॥१०॥

मांसीगुग्गुलचन्दनागुरुरजः कर्पूरशैलेयजै-
र्माध्वीकैः सह कुङ्कुमैः सुरचितैः सर्पिर्भिरामिश्रितैः।

सौरभ्यस्थितिमन्दिरे मणिमये पात्रे भवेत् प्रीतये
धूपोयं सुरकामिनीविरचितः श्रीचण्डिके त्वन्मुदे॥११॥

अर्थ:
श्रीचण्डिका देवि ! देववधुओं के द्वारा तैयार किया हुआ यह दिव्य धूप तुम्हारी प्रसन्नता बढ़ाने वाला हो । यह धूप रत्नमय पात्र में , जो सुगन्ध का निवास स्थान है , रखा हुआ है ; यह तुम्हें सन्तोष प्रदान करे ।

इसमें जटामांसी , गुग्गुल , चंदन , अगुरु – चूर्ण , कपूर , शिलाजीत , मधु , कुंकुम तथा घी मिलाकर उत्तम रीति से बनाया गया है ॥११॥

घृतद्रवपरिस्फुरद्रुचिररत्ननयष्ट्यान्वितो
महातिमिरनाशनः सुरनितम्बिनीनिर्मितः।

सुवर्णचषकस्थितः सघनसारवर्त्यान्वित-
स्तव त्रिपुरसुन्दरि स्फुरति देवि दीपो मुदे॥१२॥

अर्थ:
देवी त्रिपुरसुन्दरी ! तुम्हारी प्रसन्नता के लिये यहाँ यह दीप प्रकाशित हो रहा है यह घी से जलता है ; इसकी दीयट में सुन्दर रत्न का डंडा लगा है , इसे देवांगनाओं ने बनाया है ।

यह दीपक सुवर्ण के चषक (पात्र ) – में जलाया गया है । इसमें कपूर के साथ बत्ती रखी है । यह भारी – से – भारी अंधकारका भी नाश करनेवाला है ॥१२॥

जातीसौरभनिर्भरं रुचिकरं शाल्योदनं निर्मलं
युक्तं हिङ्गुमरीचजीरसुरभिद्रव्यान्वितैर्व्यञ्जनैः।

पक्वान्नेन सपायसेन मधुना दध्याज्यसम्मिश्रितं
नैवेद्यं सुरकामिनीविरचितं श्रीचण्डिके त्वन्मुदे॥१३॥

अर्थ:
श्रीचण्डिका देवि ! देववधुओं ने तुम्हारी प्रसन्नता के लिये यह दिव्य नैवेद्य तैयार किया है , इसमें अगहनी के चावल का स्वच्छ भात है , जो बहुत ही रुचिकर और चमेली की सुगंध से वासित है ।

साथ हीं हींग , मिर्च और जीरा आदि सुगन्धित द्रव्यों से छौंक – बघार कर बनाये हुए नाना प्रकार के व्यंजन भी हैं , इसमें भाँति – भाँति के पकवान , खीर , मधु , दही और घी का भी मेल है ॥१३॥

लवङ्गकलिकोज्ज्वलं बहुलनागवल्लीदलं
सजातिफलकोमलं सघनसारपूगीफलम्।

सुधामधुरिमाकुलं रुचिररत्नमपात्रस्थितं
गृहाण मुखपङ्कजे स्फुरितमम्ब ताम्बूलकम्॥१४॥

अर्थ:
माँ ! सुन्दर रत्नमय पात्र में सजाकर रखा हुआ यह दिव्य ताम्बूल अपने मुख में ग्रहण करो । लवंग की कली चुभोकर इसके बीड़े लगाये गये हैं अत: बहुत सुन्दर जान पड़ते हैं , इसमें बहुत – से पान के पत्तों का उपयोग किया गया है ।

इन सब बी‌ड़ों में कोमल जावित्री , कपूर और सोपारी पड़े हैं यह ताम्बूल सुधाके माधुर्यसे परिपूर्ण है ॥१४॥

शरत्प्रभवचन्द्रमः स्फुरितचन्द्रिकासुन्दरं
गलत्सुरतरङ्गिणीललितमौक्तिकाडम्बरम्।

गृहाण नवकाञ्चनप्रभवदण्डखण्डोज्ज्वलं
महात्रिपुरसुन्दरि प्रकटमातपत्रं महत्॥१५॥

अर्थ:
महात्रिपुर सुन्दरी माता पार्वती ! तुम्हारे सामने यह विशाल एवं दिव्य छत्र प्रकट हुआ है , इसे ग्रहण करो । यह शरत्काल के चन्द्रमा की चटकीली चाँन्दनी के समान सुन्दर है ; इसमें लगे हुए सुन्दर मोतियों की झालर ऐसे जान पड़ती है , मानो देवनदी गंगा का स्त्रोत ऊपर से नीचे गिर रहा हो । यह छत्र सुवर्णमय दण्ड के कारण बहुत शोभा पा रहा है ॥१५॥

मातस्त्वन्मुदमातनोतु सुभगस्त्रीभिः सदाऽऽन्दोलितं
शुभ्रं चामरमिन्दुकुन्दसदृशं प्रस्वेददुःखापहम्।

सद्योऽगस्त्यवसिष्ठनारदशुकव्यासादिवाल्मीकिभिः
स्वे चित्ते क्रियमाण एव कुरुतां शर्माणि वेदध्वनिः॥१६॥

अर्थ:
माँ ! सुन्दरी स्त्रियोंके हाथों से निरन्तर डुलाया जानेवाला यह श्वेत चँवर , जो चन्द्रमा और कुन्द के समान उज्ज्वल तथा पसीने के कष्ट को दूर करनेवाला है , तुम्हारे हर्ष को बढ़ावे ।

इसके सिवा महर्षि अगस्त्य , वसिष्ठ , नारद , शुक , व्यास आदि तथा वाल्मीकि मुनि अपने – अपने चित्त में जो वेद मन्त्रों के उच्चारण का विचार करते है , उनकी वह मन:संकल्पित वेदध्वनि तुम्हारे आनन्द की वृद्धि करे ॥१६॥

स्वर्गाङ्गणे वेणुमृदङ्गशङ्खभेरीनिनादैरुपगीयमाना।
कोलाहलैराकलिता तवास्तु विद्याधरीनृत्यकला सुखाय॥१७॥

अर्थ:
स्वर्ग के आँगन में वेणु , मृदंग , शंख तथा भेरी की मधुर ध्वनि के साथ जो संगीत होता है तथा जिसमें अनेक प्रकार के कोलाहल शब्द व्याप्त रहता है , वह विद्याधरी द्वारा प्रदर्शित नृत्य – कला तुम्हारे सुख की वृद्धि करे ॥१७॥

देवि भक्तिरसभावितवृत्ते प्रीयतां यदि कुतोऽपि लभ्यते।
तत्र लौल्यमपि सत्फलमेकं जन्मकोटिभिरपीह न लभ्यम्॥१८॥

अर्थ:
देवि ! तुम्हारे भक्ति रस से भावित इस पद्यमय स्तोत्र में यदि कहीं से भी कुछ भक्ति का लेश मिले तो उसी से प्रसन्न हो जाओ माँ ! तुम्हारी भक्ति के लिये चित्त में जो आकुलता होती है , वही एकमात्र जीवन का फल है , वह कोटि – कोटि जन्म धारण करने पर भी इस संसार में तुम्हारी कृपा के बिना सुलभ नहीं होती ॥१८॥

एतैः षोडशभिः पद्यैरुपचारोपकल्पितैः।
यः परां देवतां स्तौति स तेषां फलमाप्नुयात्॥१९॥

अर्थ:

इति दुर्गातन्त्रे दुर्गामानसपूजा समाप्ता।
इस उपचार कल्पित सोलह पद्यों से जो परा देवता भगवती त्रिपुरसुन्दरी का स्तवन करता है , वह उन उपचारों के समर्पण का फल प्राप्त करता है ॥१९॥

निष्कर्ष

दररोज दुर्गा स्तोत्राचे जप केल्याने आपल्या जीवनातील सर्व मानसिक, शारीरिक आणि आर्थिक समस्या दूर होतील आणि देवी दुर्गा करुणेने सर्व प्रकारच्या नुकसानीपासून आपले रक्षण करतील. आम्हाला आशा आहे की शक्तिशाली Durga stotra marathi दुर्गा स्तोत्र मराठी आपल्याला मदत करेल.

You may also like

Leave a reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

More in Stotra